trò chơi Kiếm và Sandals: Crusader với cheats online

trò chơi Swords and Sandals: Crusader with cheats

Kiếm và Sandals: Crusader với cheats (Swords and Sandals: Crusader with cheats):

Bản đồ chiến thuật sẽ là lâu đài của bạn - đây là trái tim của vương quốc của bạn. Trong đó bạn có thể thuê quân đội đi cùng bạn khi đi lang thang hoặc sẽ vẫn bảo vệ lãnh thổ trong khi bạn đang trên một hành trình dài. Tiêu diệt kẻ thù của bạn, bạn có thể có được những điểm cần thiết cho sự phát triển nhân vật chính của bạn. Nhưng trong phiên bản này của trò chơi với cheats bạn không thể sử dụng phương pháp này, bởi vì các nguồn lực bạn có là vô tận.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa