trò chơi online

trò chơi Nick Kingdoms

(Nick Kingdoms):


Họ dành thời gian bên nhau, sắp xếp một loạt các môn thể thao, cạnh tranh chỉ trong các đấu trường thể thao. Nhưng trong Nick Kingdoms một con mèo đen chạy giữa chúng và không gian trò chơi được chia thành sáu vùng đất riêng biệt. Bây giờ họ tồn tại một cách riêng biệt và sẽ tự vệ. Chọn một vương quốc và giúp tổ chức bảo vệ cung điện, đặt rào cản và tháp bắn dọc theo các tuyến đường chiến lược.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.