trò chơi Hồ sơ cá tính của Penny online

trò chơi Penny`s Personality Profile

Hồ sơ cá tính của Penny (Penny`s Personality Profile):

Bạn của Sherman - Penny yêu lịch sử, và nhờ ông Peabody và con trai, bà có thể đến thăm Ai Cập cổ đại. Trong game Penny`s Personality Profile, cô gái sẽ xuất hiện trước mặt bạn như một nhân vật độc lập. Cô ấy đã đưa ra một bài kiểm tra thú vị mà cô ấy muốn thử cho bạn. Nếu bạn trả lời các câu hỏi, chọn tùy chọn thích hợp, kết quả sẽ là một đặc điểm của hồ sơ của bạn. Điều này chắc chắn là một thử nghiệm truyện tranh, kết luận của ông không nên làm bạn khó chịu, vì vậy họ sẽ không xúc phạm. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên bởi những gì đã xảy ra và bạn sẽ khám phá ra các khía cạnh mới trong nhân vật của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa