trò chơi Biến đổi! Dino Robot 17 Ceratosaurus online

trò chơi Transform! Dino Robot 17 Ceratosaurus

Biến đổi! Dino Robot 17 Ceratosaurus (Transform! Dino Robot 17 Ceratosaurus):

Vào cuối kỷ Jura, trong số các loài khủng long ăn thịt, ceratosaurus đặc biệt nổi bật. Một sinh vật khổng lồ, dài hơn tám mét và nặng gần một tấn, có đôi chân sau mạnh mẽ và chân trước nhỏ. Trên mũi của hulk đứng một sừng xương, mà phân biệt anh ta từ các loài khác của loại hình này. Loài vật này đã săn thành công cả trên cạn và dưới nước, tấn công rùa và cá sấu. Nó là ceratosaurus sẽ trở thành nguyên mẫu của con khủng long robot tương lai của chúng tôi, mà bạn sẽ thu thập trong game Transform! Dino Robot 17 Ceratosaurus. Robot của chúng tôi biết nhiều hơn tổ tiên xa xôi của nó và bạn sẽ bị thuyết phục về nó. Ngoài ra, anh còn có khả năng biến thành máy móc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa