trò chơi Panzer Ops 2 online

trò chơi Panzer Ops 2

Panzer Ops 2 (Panzer Ops 2):

Là người giữ hòa bình, bạn được gửi đến một trong những nước Trung Đông. Có một cuộc đảo chính quân sự và chính phủ yêu cầu giúp đỡ. Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình thường liên quan đến các hoạt động quân sự, nó không phải là tai nạn mà hình thành như vậy cũng được trang bị vũ khí. Bạn phục vụ như là một phần của một phi hành đoàn xe tăng ưu tú và phải thực hiện mười nhiệm vụ trong Panzer Ops 2. Xe bọc thép của bạn sẽ được chuyển đến địa điểm hoạt động, và sau đó mọi thứ phụ thuộc vào khả năng điều khiển xe tăng, phản ứng nhanh và chiến thuật thông minh của bạn. Tìm xe địch và tiêu diệt chúng. Bạn phải làm suy yếu sức mạnh của kẻ thù từ bên trong.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa