trò chơi Khủng long thế giới ẩn thu nhỏ online

trò chơi Dinosaurs World Hidden Miniature

Khủng long thế giới ẩn thu nhỏ (Dinosaurs World Hidden Miniature):

Trong thời cổ đại trên trái đất sống những sinh vật tuyệt vời như khủng long. Sau đó, sau thảm họa toàn cầu, họ đã chết. Trong thời đại chúng ta có những người tham gia vào nghiên cứu của họ. Chúng tôi với bạn trong game Dinosaurs World Hidden Miniature sẽ giúp họ trong việc này. Trước khi bạn trên màn hình sẽ được nhìn thấy các loại khủng long. Bạn sẽ cần phải tìm vị trí của các đối tượng khác nhau trên chúng. Để làm điều này, bạn sẽ cần phải lái một kính lúp trên chúng và tìm kiếm các yếu tố bạn cần. Nếu tìm thấy, hãy nhấp vào chúng bằng chuột và nhận điểm cho hành động này.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa