trò chơi Hoa Kỳ online

trò chơi The United States of America

Hoa Kỳ (The United States of America):

Tất cả trẻ em đi học đều đang nghiên cứu khoa học như địa lý. Trên đó, họ tìm hiểu về thế giới xung quanh, các lục địa và các quốc gia trên đó. Trong trò chơi Hoa Kỳ, chúng ta sẽ phải tham gia một kỳ thi về khoa học này. Hôm nay chủ đề thử nghiệm là Hoa Kỳ. Bạn sẽ thấy quốc gia này trên màn hình. Như bạn đã biết, nó bao gồm các trạng thái mà bạn sẽ cần phải đoán. Tại tín hiệu bạn sẽ có tên tiểu bang. Bạn nên nhanh chóng kiểm tra bản đồ và nhấp vào khu vực bạn nghĩ. Hãy nhớ rằng câu trả lời được phân bổ một thời gian nhất định. Nếu bạn đã cho nó một cách chính xác, thì bạn sẽ đi đến một cấp độ khác và một câu hỏi mới sẽ nảy sinh.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa