trò chơi Woozle Goozle: Bài kiểm tra du lịch online

trò chơi Woozle Goozle: Tourist quiz

Woozle Goozle: Bài kiểm tra du lịch (Woozle Goozle: Tourist quiz):

Wuzl Guzl quyết định tham gia khóa học của các nhà điều hành tour du lịch để có được kiến ​​thức mới về thế giới xung quanh mình. Nhưng đối với các mục nhập, ông sẽ cần phải vượt qua kỳ thi. Chúng tôi đang ở trong trò chơi Woozle Goozle: Woozles Tour Quiz sẽ giúp anh ấy đầu hàng. Trước khi bạn trên màn hình, sẽ có câu hỏi. Bạn sẽ cần phải đọc kỹ các câu hỏi sẽ xuất hiện trước khi bạn trên màn hình. Theo đó, các câu trả lời sẽ được đưa ra dưới dạng hình ảnh. Bạn nên nhấp để đánh dấu câu trả lời bạn đã chọn. Nếu bạn đã đúng, sau đó đi đến câu hỏi tiếp theo. Nếu không, thất bại trong kỳ thi. Vào cuối trò chơi, bạn sẽ được trả lời cho dù bạn đã vượt qua bài kiểm tra hay chưa.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa