trò chơi Kiểm tra tình yêu của bạn online

trò chơi Test Your Love

Kiểm tra tình yêu của bạn (Test Your Love):

Trong trái tim của bạn, một tình yêu rất nóng đã bắt lửa, nhưng bạn hoàn toàn không chắc chắn về đối tác mới của mình. Bạn muốn biết anh ấy thực sự đối xử với bạn như thế nào, sau đó bắt đầu thử nghiệm tình yêu của bạn. Trước khi bạn bắt đầu thử nghiệm, bạn cần phải nhập tên của bạn, cũng như tên của những người mà bạn không thờ ơ. Cách khác, nhấn từng nút và theo dõi cẩn thận cho chuyển động của năng lượng tình yêu. Nếu các chỉ số của tình yêu cho thấy trên quy mô phân chia hơn năm mươi phần trăm, sau đó trong cảm xúc của người yêu của bạn có thể không phải là một chút nghi ngờ. Thử nghiệm có thể được thực hiện nhiều lần, hành động!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa