trò chơi Dinosaur Train Buddy's đoán ai? online

trò chơi Dinosaur Train Buddy's guess who?

Dinosaur Train Buddy's đoán ai? (Dinosaur Train Buddy's guess who?):

Các tyrannosaurus Buddy trẻ muốn giới thiệu bạn với thế giới của mình về kỷ nguyên Mesozoi, nơi khủng long sống chủ yếu. Và để đi du lịch là giải trí và nhận thức bạn sẽ phải đoán động vật. Một bóng tối sẽ xuất hiện trên thanh toán bù trừ, ba con khủng long sẽ xếp hàng ở dưới cùng của màn hình. Bạn phải xác định ai là ẩn trong thanh toán bù trừ đằng sau hình bóng. Nếu bạn đoán, nhấp vào con vật được chọn, và Buddy sẽ khen bạn cho câu trả lời đúng hoặc làm cho một nhận xét nếu bạn làm cho một sai lầm. Hãy cẩn thận, đừng vội trả lời, suy nghĩ, đừng làm khủng long bị lỗi trong trò chơi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa