trò chơi Bảo vệ trứng khủng long online

trò chơi Protecting Dinosaur Eggs

Bảo vệ trứng khủng long (Protecting Dinosaur Eggs):

Thời kỳ kỷ Jura đang chờ sự can thiệp của bạn và lý do là khủng long. Người khổng lồ ăn thịt không có bạn bè hay kẻ thù, họ sẵn sàng ăn bất cứ ai, thậm chí là loại của riêng họ. Đặc biệt là những kẻ săn mồi thích những quả trứng của loài khủng long ăn cỏ. Chúng to và rất bổ dưỡng. Nhân vật phản diện bắt đầu làm hỏng tổ và lấy đi những con non. Bạn phải can thiệp vào trò chơi Bảo vệ trứng khủng long, nếu tình trạng này tiếp tục, những loài khủng long ăn cỏ khổng lồ sẽ biến mất đơn giản như một loài. Nhiệm vụ của bạn là giấu trứng, nhưng điều này là không đủ. Bạn cần phải bảo vệ chúng khỏi những ảnh hưởng bên ngoài, sử dụng tất cả các mục sẽ nằm trong tầm tay bạn.