trò chơi Những cuộc phiêu lưu Of Fancy Pants Man online

trò chơi The Adventures Of Fancy Pants Man

Những cuộc phiêu lưu Of Fancy Pants Man (The Adventures Of Fancy Pants Man ):

Quần anh hùng của chúng tôi đã quyết định đi một mình cho một chuyến đi tuyệt vời mà họ đã luôn luôn muốn, và bây giờ họ đang đối diện với cửa trên nhiều thế giới rằng sẽ không luôn luôn dễ dàng, bởi vì trong mỗi người trong số họ có cái gì đó nguy hiểm, và rằng quyền! Bạn đắm mình trong một thế giới mà không có logic và hấp dẫn, bất kỳ bề mặt là khá, và thậm chí có thể được chạy trên trần nhà, nhưng nó đòi hỏi khả năng tăng tốc tốt!