trò chơi Trận chiến làng Lá online

trò chơi Battle for Leaf Village

Trận chiến làng Lá (Battle for Leaf Village):

Làng bản địa của Naruto - Konoha đang gặp nguy hiểm và lần này nó bị phá hủy bởi Sound Clone và Sand Ninja. Anh hùng sẽ phải chiến đấu một mình, bạn bè của anh ta đang chiến đấu trên mặt trận khác. Từ sự giúp đỡ của bạn bây giờ phụ thuộc vào chiến thắng của Naruto trong trận Battle for Leaf Village. Sử dụng tất cả các kỹ năng của nhân vật: làm chủ võ thuật và chakras. Năng lượng ma thuật - chakra có thể giúp trong các tình huống đặc biệt khó khăn, khi số lượng đối thủ trở nên quan trọng. Cuộc chiến không chỉ với người, mà còn với rắn khổng lồ, chúng rất nguy hiểm, chúng rất khó giết. Thu thập các danh hiệu đã giảm - điều này sẽ làm tăng mức chakra và thêm khả năng mới.