trò chơi Trái cây trộn lộn online

trò chơi Fruit Salad

Trái cây trộn lộn (Fruit Salad):

Bạn có thích salad trái cây? Sau đó đi vào nhà bếp và chuẩn bị cốc của mình. Nếu bạn không biết làm thế nào, nhưng muốn tìm hiểu, sau đó cẩn thận theo các mũi tên.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa