trò chơi Merry match-up online

trò chơi Merry match-ups

Merry match-up (Merry match-ups):

Trong Bikini, dưới cùng tràn ngập niềm vui nhộn nhịp, mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho Giáng sinh, và sau họ và những ngày lễ Tết. Tất cả đều mong đợi một kỳ nghỉ dài, sẽ rất vui, nếu chuẩn bị là nghiêm trọng đủ. Bây giờ, có rất nhiều công việc phải làm và bây giờ SpongeBob với bạn bè đang bận rộn tổ chức lễ hội năm mới. Bạn bè đã đi đến nhà kho, nơi có mặt nạ và tinsel lễ hội khác nhau. Bạn có thể giúp họ trong trò chơi Merry match-up nhanh chóng chọn những thứ cần thiết và các mặt hàng, bởi vì thời gian cho việc mua sắm của họ là có hạn. Trao đổi các địa điểm trên thực địa, tạo thành những đường kẻ có cùng các phần tử với số lượng từ ba trở lên. Nhân vật hoạt hình sẽ giúp bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa