trò chơi Bác sĩ của Masha và Bear Play online

trò chơi Masha and Bear Play Doctor

Bác sĩ của Masha và Bear Play (Masha and Bear Play Doctor):

Masha và bạn cô chơi với gấu trong bác sĩ và bệnh nhân. Họ thậm chí đã làm rất nhiều hình ảnh đáng nhớ cho mình. Nhưng rắc rối là chuột, thâm nhập vào nhà của gấu, xé chúng thành những miếng nhỏ. Bây giờ bạn trong trò chơi Masha và Bear Play Doctor sẽ cần phải khôi phục lại tất cả. Trước khi bạn lên màn hình vài giây sẽ xuất hiện toàn bộ hình ảnh và bạn cố gắng nhớ nó. Sau đó, nó sẽ đâm vào nhiều yếu tố. Bây giờ bạn cần phải lấy những vật này một lần và kéo chúng vào sân chơi. Ở đó bạn có thể xoay chúng như bạn muốn cho đến khi họ chấp nhận vị trí bạn cần. Vì vậy, bạn sẽ thu thập toàn bộ hình ảnh.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa