trò chơi Thuyền chiến đấu online

trò chơi Boat Battles

Thuyền chiến đấu (Boat Battles):

Nhiều người trong chúng đang chơi trò chơi bảng thú vị để giúp chúng tôi có một thời gian tốt. Một trò chơi nổi tiếng như là một trận hải chiến. Hôm nay, các trò chơi Thuyền trận chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một phiên bản mới hiện đại của nó. Vào lúc bắt đầu của trò chơi chúng ta đang chia tay tàu của họ trên bảng trò chơi. Làm điều đó một cách khôn ngoan. Sau đó, trận đấu bắt đầu. Bạn sẽ đi đầu tiên. Bạn sẽ có một vài bức ảnh mà bạn đã làm. Nhiệm vụ của bạn là trỏ đến màn hình nơi bạn sẽ quay. Nếu bạn nhận được trên con tàu của kẻ thù sẽ thấy những ngọn lửa. Nếu bạn bỏ lỡ đèn chỉ là một điểm. Sau đó, khóa học sẽ làm cho đối thủ của bạn. Chiến thắng trò chơi là người sẽ phá hủy các tàu của đối phương.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa