trò chơi Mario Super Boats online

trò chơi Mario Super Boats

Mario Super Boats (Mario Super Boats):

thợ sửa ống nước Mario vui vẻ quyết định đi nghỉ ở biển. Đến đó và nằm trên cát, ông nhận thấy các dấu hiệu, trong đó tất cả mọi người được mời tham gia vào các cuộc đua trên một chiếc xe tay ga. anh hùng của chúng tôi đã quyết định tham gia vào chúng và chúng tôi với bạn trong trò chơi Mario Super Thuyền giúp anh giành chiến thắng nó. anh hùng của chúng tôi ngồi trên một chiếc xe tay ga, và sẽ để lại lúc bắt đầu. Sau khi krutanuv tín hiệu chúng tôi xử lý khí với kẻ thù bị để về đích. Trên đường đua nó sẽ được đặt nhảy khác nhau và các mặt hàng khác mà sẽ làm phức tạp đi qua của bạn. Bạn sẽ cần phải tăng tốc để vượt qua tất cả chúng. Chính điều đó nhân vật của bạn không được bật nếu không bạn mất vòng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa