trò chơi King và pháo online

trò chơi Kings Game

King và pháo (Kings Game):

Vua cá nhân của bạn kiểm soát súng, mà sẽ tiêu diệt kẻ thù lâu đài vua.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa