trò chơi King và pháo online

trò chơi Kings Game

King và pháo (Kings Game):


Vua cá nhân của bạn kiểm soát súng, mà sẽ tiêu diệt kẻ thù lâu đài vua.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.