trò chơi King của TD bảo vệ online

trò chơi King's Guard TD

King của TD bảo vệ (King's Guard TD):

Knights of the Royal Guard phải bảo vệ lâu đài bằng mọi giá, nhưng bạn như là một chỉ huy tốt nên tránh sự tàn phá vô ích của cấp dưới của bạn. Nó là cần thiết để phát triển một chiến lược rõ ràng và làm theo nó, và sau đó kẻ thù sẽ không thể vượt qua phòng thủ được xây dựng một cách cẩn thận của bạn trong trò chơi King Guard TD. Bailey sẽ bị tấn công mà không báo trước, nhưng kẻ thù sẽ phải vượt qua trên con đường lát sỏi lát dẫn đến cổng. Xếp hàng tháp trên đường đi và đặt chúng cung thủ. không gian xây dựng có thể được đánh dấu màu vàng. Với sự tích tụ của vàng bạn có thể tăng hiệu quả của tháp, hoặc thêm những cái mới. vào số lượng các cuộc tấn công được mô tả ở góc trên bên phải. Cố gắng lấy lại chúng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa