trò chơi Đại lý platformer online

trò chơi Agent Platformer

Đại lý platformer (Agent Platformer):

Một trò chơi đơn giản, nơi bạn bật lên trong một căn phòng lớn, lớn đến nỗi nó không thể tránh được, và cánh cửa thường nằm ở một khía cạnh hoàn toàn khác nhau để truy cập nào là khó khăn. Bạn cần phải hoặc là bay lên hoặc vượt qua những trở ngại trong các chuyến bay, nhưng để bạn có đủ nhiên liệu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa