trò chơi Krew. Io online

trò chơi Krew.io

Krew. Io (Krew.io):

Hôm nay, các trò chơi Krew. null io chúng ta sẽ tham gia vào những trận chiến hải quân. null Trò chơi này có rất nhiều người dùng và cuộc chiến sẽ diễn ra trực tuyến với người chơi khác. null Trước khi bạn trên màn hình sẽ hiển thị trên mặt nước mà trôi tàu khác nhau và bè. null Cài đặt trên chúng súng. null Bạn cần phải khéo léo bắn chúng dùng nhằm mục đích họ vào kẻ thù của bạn. null Hãy nhớ rằng, quá, rằng họ sẽ bắn vào bạn. null Vì vậy, cố gắng để cơ động và né tránh hỏa lực địch. null Xét cho cùng, nếu sự sụp đổ nhiều lần trên bạn, xe của bạn sẽ chìm và bạn sẽ mất. null Tất cả về sự tiến bộ của bạn như là một cầu thủ sẽ được hiển thị trên hồ sơ của bạn. null Vì vậy, nó là an toàn để mở Krew. null io trên trang web của chúng tôi và thử tay của bạn tại những trận đánh biển. null

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa