trò chơi Brawl. Io online

trò chơi Brawls.io

Brawl. Io (Brawls.io):

Thích đánh nhau, mời bạn đến khu vực ảo của chúng tôi, nơi tập trung các chàng trai và cô gái khéo léo vẫy nắm đấm của mình và không chỉ. Trước khi bạn nhập vào các đường phố nguy hiểm, đi qua các trình độ đào tạo để sắp xếp việc quản lý. Ở đây bạn có thể hiển thị và làm cho kinh nghiệm tất cả các hành động có sẵn cho người chơi, để sau này nó không trở thành một trở ngại cho bạn. Bơm cơ bắp khỏe mạnh hơn và tăng sức mạnh của các đòn nắm tay.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa