trò chơi Masha Basket online

trò chơi Masha Basket

Masha Basket (Masha Basket):

Masha - nhà phát minh bồn chồn nhất, cô không mệt mỏi phát minh ra trò chơi mới và làm cho các con gấu để tham gia vào chúng. Hôm nay, cô muốn chơi bóng rổ, nhưng vì bóng không được tìm thấy, đặt đứa bé trong một cái giỏ wicker hàng và sẽ nhảy vào chúng thay vì một quả bóng. Giúp đỡ các cô gái nhỏ để không bỏ lỡ, di chuột cảnh, đường chấm chấm với một mũi tên để giúp bạn. Tiến hành với chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa