trò chơi Thiết kế ở thành phố New York online

trò chơi Fashion Designer New York

Thiết kế ở thành phố New York (Fashion Designer New York):

Nhà thiết kế nổi tiếng đang chuẩn bị cho bộ sưu tập của mình trên một trong những sàn diễn thời trang New York, và ông sẽ triệt để chuẩn bị cho sự kiện này. Mỗi mô hình này phải thực hiện theo phong cách chọn, vì vậy vội vàng để đặt chúng. Người phụ nữ cố gắng trên nhiều ngọn, quần hoặc váy. Thêm trang sức và phụ kiện, tập trung vào tóc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa