trò chơi Thiết kế công chúa Rapunzel Giày của online

trò chơi Design Rapunzel's Princess Shoes

Thiết kế công chúa Rapunzel Giày của (Design Rapunzel's Princess Shoes):

Hôm nay bạn có một nhiệm vụ rất quan trọng. Bạn phải tạo ra một chiếc giày cho Rapunzel yêu quý. Anh ngày hôm cô nhận mà sẽ được các đại sứ từ các vùng đất lân cận. Công chúa quay nó cho bạn bởi vì bạn là nhà thiết kế tốt duy nhất trong cả vương quốc. Đón mô hình giày, vẽ một bản phác thảo và bắt đầu thực hiện công việc trong vật liệu. Các màu sắc và kết cấu của bề mặt, đó là tất cả tùy thuộc vào bạn. đồ trang trí nhỏ hoàn toàn bổ sung cho hình ảnh. Tôi chắc chắn rằng bạn có hương vị tuyệt vời.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa