trò chơi DIY Masha Doll online

trò chơi DIY Masha Doll

DIY Masha Doll (DIY Masha Doll):

Mở xưởng may quần áo cho búp bê và mời khách hàng. Để bắt đầu suy nghĩ và làm thiệp mời, họ sẽ là dấu hiệu của hội thảo của bạn. Những con búp bê đầu tiên, được chuyển đổi với sự giúp đỡ của bạn - những bồn chồn nổi tiếng Masha. Vẽ áo của cô, sundress, một chiếc khăn tay và lấy giày trong cùng một giai điệu. Tiến hành với chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa