trò chơi Sushiria Papa online

trò chơi Papa's Sushiria

Sushiria Papa (Papa's Sushiria):

Papa Louie là mở một điểm bán hàng mới - sushiriyu. Rolls và sushi đang trở nên phổ biến hơn trong số các khách hàng và các chủ sở hữu của một mạng lưới rộng lớn của các quán cà phê và nhà hàng không thể bỏ qua xu hướng này. Bạn phải kiểm soát của tổ chức mới. Chọn một nhân viên và nhận đơn đặt hàng để bảo trì. Các cách chính xác hơn và siêng năng thực hiện trình tự, càng có nhiều lời khuyên này bạn sẽ nhận được, và nhiều hơn nữa sẽ có thể cải thiện các trang thiết bị của nhà hàng.