trò chơi lực lượng masked online

trò chơi Masked forces

lực lượng masked (Masked forces):

Các trò chơi nổi tiếng Counter Strike lu mờ trước một món đồ chơi mới, nơi mà nhân vật của bạn trong quá trình hoàn và mặt nạ bắt buộc trên khuôn mặt của bạn bắt đầu di chuyển trên địa hình. Sự bắn phá bắt đầu đột ngột và kẻ thù sẽ không đứng trên lễ, và ngay lập tức bắt đầu bắn súng phóng lựu rằng chắc chắn. Chỉ có phản ứng tức thời và thiện xạ sẽ tiết kiệm cuộc sống của các nhân vật. Cạnh tranh với máy tính trí tuệ nhân tạo hoặc với người chơi thực sự, các trò chơi trực tuyến. Quản lý - aswd, một con chuột, 1,2,3,4 - vũ khí thay đổi.