trò chơi Toon Heroes siêu Racing online

trò chơi Toon Heroes Super Racing

Toon Heroes siêu Racing (Toon Heroes Super Racing):

nhân vật siêu anh hùng yêu thích được trả về, và không chỉ, như trong chiến thắng. Họ sẽ tham gia trong các cuộc đua trên xe đạp, gặp mười năm Ben, Avatar, Naruto, và một đại diện của Power Rangers. Chọn trình điều khiển, và mũi tên lái xe trộn về đích đầu tiên. Chỉ có chiến thắng sẽ cho phép để chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đua. Thu thập các tiện ích và cẩn thận trên descents và trèo.