trò chơi 2112 Hợp tác Chương 1 online

trò chơi 2112 Cooperation chapter 1

2112 Hợp tác Chương 1 (2112 Cooperation chapter 1):

Dẫn đường qua đám đông kẻ thù với mục tiêu mời. Kỹ thuật hoàn hảo kẻ thù bánh sẽ tránh đạn của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa