trò chơi Nightflies Sốt online

trò chơi Nightflies Fever

Nightflies Sốt (Nightflies Fever ):

Bướm đêm nhỏ cần ánh sáng, họ phải quay chụp đèn xung quanh sáng và tận hưởng cuộc sống. Nhưng có một mối phiền toái - chủ sở hữu của ngôi nhà đã quyết định để tiết kiệm điện unscrewed tất cả các đèn và giấu chúng đi trong phòng đựng thức ăn với các hộp khác nhau của mình và dầm gỗ. Bướm đêm không thể đủ khả năng để nâng trọng lượng, và họ mời sự trợ giúp của bọ cánh cứng, và bạn sẽ dẫn các hoạt động, sử dụng sự khéo léo và tư duy logic.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa