trò chơi Bart và Homer trong thế giới Mario online

trò chơi Bart and Homer in Mario World

Bart và Homer trong thế giới Mario (Bart and Homer in Mario World):

Homer và Bart nhận được vào một thế giới không rõ của Mario, bây giờ họ cần phải nhận ra. Được điều hành bởi một trong những nhân vật: nhảy geezer hài hước, thu thập tiền xu vàng và tiền thưởng khác nhau. Chúc may mắn!