trò chơi Toon Challenge online

trò chơi Toon Challenge

Toon Challenge (Toon Challenge ):

Ben thích lái xe một xe gắn máy, và bây giờ ông được trao cơ hội để các đối thủ của sức mạnh tương đương: Avatar, Naruto, Rex và Power Rangers. khoảng cách đi bộ, chạy ra khỏi khung thời gian, trung hòa tất cả các đối thủ, không để cuộn qua, nếu không bạn sẽ bị phạt trong hai giây, và thời gian là quý giá. điều kiện bắt buộc của chiến thắng - loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Quản lý các mũi tên, không gian - nhảy.