trò chơi Đi nhanh online

trò chơi Go Fast

Đi nhanh (Go Fast):

Vui hồng mịn bé ngựa Fluffy Puff muốn tìm hiểu để đi xe một chiếc ván trượt và làm tăng nhanh với tốc độ như vậy để bay vào không gian. Nhưng miễn là cần thiết để đạt được tốc độ tối đa trên mặt đất và nó phụ thuộc vào kỹ năng của bạn. Nhấn thanh không gian nhanh chóng nếu bạn muốn thư giãn hoặc làm chậm các trò chơi để kết thúc, và những điều người nghèo sẽ được trái mà không có quà. Vươn tới 350 bạn vào chế độ tiền thưởng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa