trò chơi Masha và Gấu bí mật Items online

trò chơi Masha and Bear Secret Items

Masha và Gấu bí mật Items (Masha and Bear Secret Items ):

Masha trò chơi mới và nó đã cho cô một vài điều để thực hiện kế hoạch, nhưng không muốn chịu vui sáng tạo nữ tính, họ thường kết thúc trong cuộc tàn sát. Ông quyết định để kiểm tra hành động của em bé, xuất hiện định kỳ và kiểm tra. Giúp Masha nhanh chóng trong sự vắng mặt của gấu thu thập các mục cần thiết, các mẫu của họ được đặt trên thanh ngang. Thấy dấu chấm than, các cô gái ẩn đằng sau một cái cây.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa