trò chơi Điên Zombie 9. 0 Các anh hùng cuối cùng online

trò chơi Crazy Zombie 9.0 The last heroes

Điên Zombie 9. 0 Các anh hùng cuối cùng (Crazy Zombie 9.0 The last heroes):

Zombie phá hủy chỉ khi nó một hoặc hai, nhưng khi một đám quái vật đang diễn ra ở đây cần được giúp đỡ những anh hùng. Chọn bất kỳ và chiến đấu với những đám mây chết. Đừng để bị lừa gạt sinh vật di chuyển chậm, và được kích hoạt khi họ khó khăn hơn để loại bỏ những con quái vật đến gần. Mời một người bạn để đối phó với các zombie và đột biến.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa