trò chơi Rush khó hiểu online

trò chơi Puzzling Rush

Rush khó hiểu (Puzzling Rush ):

Tình hình ở đất huyền diệu xa Ucronia rất tồi tệ. Lực lượng điều ác xấu xa dưới sự chỉ huy Yanro chinh phục tất cả đất, và không có một nơi mà mọi người sẽ cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, đã có những anh hùng đã đi đến chiến tranh chống lại các tôi tớ của các giáo phái đen tối. Và bây giờ phải chiến đấu với các lực lượng của cái ác. Bạn, là chỉ huy của quân đội tốt nên dẫn quân đội của mình để chiến thắng và tiêu diệt lực lượng của cái ác mãi mãi. Với sân chơi phơi bày các biểu tượng cho ba trong một hàng, mà là cố hữu trong các cuộc chiến tranh của bạn. Điều này sẽ cung cấp cho bạn khả năng để làm cho di chuyển. Nhận tài năng của mình cho chiến lược và đi qua tất cả các cấp độ của trò chơi!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa