trò chơi Thiên tai sẽ tấn công 7 online

trò chơi Disaster will strike 7

Thiên tai sẽ tấn công 7 (Disaster will strike 7):

Trứng khủng long không còn chỉ là cố gắng chạy trốn khỏi chủ sở hữu của họ, sự thất bại của họ dường như học được gì và bên trứng tuyệt vọng một lần nữa chạy trốn, hy vọng rằng không gian lưu trữ của họ là đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Đó là thời gian để kiểm tra các giả định đào tẩu của bạn sử dụng tất cả các yếu tố tự nhiên được biết: lửa đánh một sao chổi nhằm sức mạnh bão, động đất và các thảm họa khác. Sử dụng chúng trong các trường hợp, số lượng hạn chế.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa