trò chơi Amigo Pancho 2 online

trò chơi Amigo Pancho 2: New York Party

Amigo Pancho 2 (Amigo Pancho 2: New York Party):

Rất trò chơi vui nhộn trong đó những niềm vui nhân vật chính bay trong khinh khí cầu. Lấy đi tất cả các khối gỗ và những thứ khác, bởi vì họ can thiệp với Pancho vượt qua mức độ vị trí.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa