trò chơi Tequila Zombies 3 online

trò chơi Tequila Zombies 3

Tequila Zombies 3 (Tequila Zombies 3 ):

Trước khi chúng tôi là phần thứ ba của trò chơi Tequila Zombie. Once Upon a Time ở phương Tây bối rối, một lần nữa bò nghĩa trang sống chết. Làn sóng sau khi làn sóng họ đi đến thành phố và phá hủy tất cả cuộc sống trong đường đi của nó. Một nhóm nghiên cứu của ba nhân vật được lấy để bảo vệ người dân địa phương. Chúng tôi sẽ được với bạn để giúp họ trong việc này. Đi ra để đáp ứng các sóng của quái vật, xé ra, bắn, làm tất cả mọi thứ mà sẽ tiêu diệt tất cả các quái vật và không để cho họ vượt qua ngày. Hãy nhớ rằng một ngã một loạt những thứ mà sẽ cung cấp cho bạn tăng / Chúc may mắn trong việc bảo vệ!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa