trò chơi Heroes hạnh phúc tuyệt vời online

trò chơi Awesome Happy Heroes

Heroes hạnh phúc tuyệt vời (Awesome Happy Heroes ):

Rất hạnh phúc nhiều thế kỷ thành phố là một nơi tuyệt vời, đầy đủ của hòa bình, hạnh phúc và tình yêu. Tuy nhiên, các nhân vật phản diện người xâm chiếm đất nước để tiêu diệt tất cả những gì đã có thể tiếp cận. Đó là thời gian để có được lên đến các anh hùng để chiến đấu chống lại kẻ ác! Họ cần thành phố và bạn sẽ giúp đỡ họ. Nhiệm vụ của bạn là để phản ánh tất cả các tòa nhà bị phá hủy và đường phố. Và song song để lật đổ họ tên cướp sắp xếp một loạt các bẫy và chướng ngại vật. Hãy nhớ rằng tương lai phụ thuộc vào bạn và không di chuyển người dân. Chuyển đến chiến thắng!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa