trò chơi Clean Up Hair Salon 3 online

trò chơi Clean Up Hair Salon 3

Clean Up Hair Salon 3 (Clean Up Hair Salon 3):

Trong công ty làm sạch của bạn nhận được yêu cầu để làm sạch các cửa hàng cắt tóc nổi tiếng. Cô không thể mất khách hàng vì phòng vào ban đêm và leo côn đồ quay tất cả mọi thứ đảo lộn. Nó là cần thiết để nhanh chóng khôi phục lại trật tự, để đặt các đối tượng và nội thất ở những nơi, công cụ mở rộng, rửa gương và làm sạch sàn của các mảnh vụn và những vũng nước. Trung tâm sẽ mở trong thời gian và không gây ra sự bất tiện cho công chúng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa