trò chơi Clean Up Hair Salon online

trò chơi Clean Up Hair Salon

Clean Up Hair Salon (Clean Up Hair Salon ):

Sau một ngày thẩm mỹ viện yêu cầu làm sạch nghiêm trọng. Thạc sĩ trong một vội vàng để làm đẹp và khách hàng không quan tâm về điều đó, để đặt các công cụ, dụng cụ cho các mặt hàng chăm sóc tóc và vệ sinh tại chỗ. Ống, chai, khăn nằm trên sàn, ghế và sấy khô tóc bị hỏng. Giới tính là rải rác với các mảnh vụn và những tàn dư của tóc, làm đổ một vũng nước. Nhận làm, bạn có ít thời gian. Sau khi hoàn thành công việc càng tốt và để cập nhật các đồ nội thất.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa