trò chơi Masha Top Chef online

trò chơi Masha Top Chef

Masha Top Chef (Masha Top Chef):

Cô bé Masha là rất thích thú khi nấu. Khi đã sẵn sàng, cho cô ấy không có thế giới khác. Misha hỗ trợ đầy đủ Masha trong sự nhiệt tình của mình, bởi vì khi cô nấu, ngôi nhà là yên tĩnh và thanh bình. Masha cũng đã quyết định mở trường riêng của mình, đó sẽ tổ chức một lớp học bậc thầy trong nấu các món ăn khác nhau. Hôm nay, cùng với các bạn sẽ chuẩn bị đồ ăn nhẹ bên cạnh Misha.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa