trò chơi Masha Toán đố online

trò chơi Masha Math Quiz

Masha Toán đố (Masha Math Quiz ):

Masha không nằm ở ngách và sau giờ học trong một vội vàng đến thăm con gấu mà không làm cho bài học, do đó chịu một tối hậu thư để đưa các cô gái để làm bài tập về nhà để xác minh. Hôm nay cô bé đã đem đến Giải Quyết họ thiết lập và gấu yêu cầu bạn để giúp anh ta kiểm tra xem chúng ra. Nhấn nút màu đỏ nếu câu trả lời là sai, và màu xanh lá cây - đúng. Nhanh lên, thời gian hạn chế.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa