trò chơi Rắc rối trong Hair Salon ông Bean Part - 1 online

trò chơi Trouble in Hair Salon Mr. Bean Part - 1

Rắc rối trong Hair Salon ông Bean Part - 1 (Trouble in Hair Salon Mr. Bean Part - 1 ):

Bing đã làm việc trong một tiệm làm tóc, một anh hùng nghĩ rằng ông sẽ làm cho một cơ quan chủ Mastern tuyệt vời ủy thác cho đến khi ông chỉ làm sạch phòng, và vì vậy muốn cố gắng làm việc bằng kéo. Chọn một thời điểm khi các thợ cắt tóc quay đi để có được một thức uống hoặc đọc một cuốn sách và thực hiện đầy đủ. Đừng để ông Bean bị bắt, hoặc anh ta đá ra ngoài với một bang.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa