trò chơi Naruto quái Bike online

trò chơi Naruto Monster Bike

Naruto quái Bike (Naruto Monster Bike):

Công nghệ đã đạt được và thế giới shinobi. Các lá cả làng bị kích thích bởi tiếng ồn động cơ, bởi vì một âm thanh mà họ nghe thấy lần đầu tiên. Điều này nghịch ngợm Naruto tại cuộc đấu giá mua một chiếc xe máy thực sự. Bây giờ, ông đang học nghệ thuật chinh phục những ngọn đồi, sử dụng chakra để cân bằng xe đạp và để giải tán. Hoàn thành tất cả các cấp, khắc phục những ngọn đồi. Hãy cẩn thận, bởi vì bằng cách phá vỡ những chiếc xe đạp, bạn phải bắt đầu cấp lại.