trò chơi Masha Tại The Beach online

trò chơi Masha At The Beach

Masha Tại The Beach (Masha At The Beach):

Rừng toàn được nghỉ ngơi trên những trò đùa Masha, bởi vì cô gái đã đi ra biển và đã thiết lập quy tắc riêng của họ ở đó. Có một không gian mở lớn, nơi diễn ra một loạt các hoạt động không ngừng nghỉ cô gái, và bạn nói với cô ấy để chơi cùng và tạo các điều kiện cần thiết cho việc nghỉ ngơi tốt. Nhân vật nữ chính không thích bãi biển trống rỗng, cô Mang ghế thoải mái và bàn với chiếc ô, trái cây và thức uống được phục vụ. Chọn trang phục phù hợp bé và một chiếc khăn mới đẹp.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa