trò chơi Ben 10 Undertown Runner online

trò chơi Ben 10 Undertown Runner

Ben 10 Undertown Runner (Ben 10 Undertown Runner ):

Ben không cần thứ siêu người ngoài hành tinh và các tiện ích, và thể dục thể chất chỉ trong thời gian. Để hoàn thành nhiệm vụ, anh hùng là cần thiết để chạy nhanh, nhưng không vô ích, và thu phát sáng đèn màu xanh lá cây và quản lý để nhảy qua không gian trống rỗng. Sử dụng các mũi tên để điều khiển nhân vật của bạn, vì vậy nó chỉ cần thực hiện bước nhảy và thu thập vào khoảng cách hẹp.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa